L’Economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. També es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, són promotores de canvi social.

Les iniciatives que la conformen són molt diverses però totes comparteixen uns elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària:

  • La gestió democràtica i participativa. En comptes del model organitzatiu jeràrquic en què unes quantes persones controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el patrimoni, la informació i el futur de la majoria, l’Economia Social i Solidària introdueix la democràcia en l’economia i en l’empresa.
  • L’orientació a les necessitats humanes. L’Economia Social i Solidària tracta de recuperar la funció originària de l’economia posant-la al servei de les persones per gestionar els recursos equitativament i explotar-los de manera sostenible, així com crear un model de producció que converteixi el treball en un instrument de satisfacció de les necessitats humanes.
  • El compromís amb la comunitat. Les organitzacions de l’Economia Social i Solidària contribueixen a millorar la societat, creant ocupació, prestant serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, finançant iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i col·laborant amb moviments socials transformadors.

Trobem iniciatives d’Economia Social i Solidària presents en tots els sectors de l'activitat econòmica, des de l’energia fins a la cultura o l’alimentació.

L’Ajuntament de Barcelona promou l’establiment d’unes estructures econòmiques a la ciutat més socials i solidàries, tant consolidant i fent créixer la densa xarxa d’economia cooperativa, social i solidària existent a la ciutat, com impulsant noves iniciatives. Aquesta tasca la desenvolupa la tinença d’alcaldia a través del Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària, que també promou el desenvolupament del consum responsable.

Enllaços relacionats: