Ampliem els espais educatius als barris

Col left

Dins del marc de la iniciativa "Ampliem espais educatius als barris", per a l’inici del nou curs escolar 2020-2021, Barcelona posa a disposició dels centres educatius de la ciutat 74 equipaments públics i 159 espais exteriors en jardins i places i a la via pública perquè puguin utilitzar-se com a espais educatius.

Per assegurar una bona coordinació entre els equipaments i els espais municipals i les escoles i instituts, es crea una oficina de coordinació dels espais dels barris i les escoles, que concretarà i gestionarà en cada cas les cessions i els usos prioritaris de l’espai públic i els equipaments.

“Ampliem espais educatius als barris”, neix en aquest context i és un projecte organitzat i promogut des de la Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris de l’Ajuntament de Barcelona, en coordinació amb el Consorci d’Educació i els 10 districtes de la ciutat.

El projecte va començar el 2020, en plena pandèmia, per la convicció que l’educació presencial de tots els infants i adolescents és un servei essencial que garanteix la igualtat d’oportunitats, la socialització i les cures, i que, per tant, calia fer tot el possible per garantir que el curs escolar es desenvolupés de manera presencial i més enllà de les parets de l’escola.

Amb aquest objectiu es van posar a la disposició dels centres educatius de la ciutat equipaments públics i espais exteriors en jardins, places i a la via pública perquè poguessin utilitzar-se com a espais educatius.

El resultat ha permès donar resposta als 171 centres educatius que van sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci d’Educació, l’ús d’espais públics exteriors (places, parcs, jardins...),  i a 37 centres educatius que van sol·licitar l’ús d’equipaments de la ciutat (centres cívics, biblioteques, museus, ateneus...).

Per poder obtenir una diagnosi clara de la situació, s’ha dut a terme un procés d’anàlisi i valoració, tant dels centres que han utilitzat l’espai públic (Projecte ampliem espais educatius al barri), com dels centres i equipaments que han dut a terme accions conjuntes (projecte Connexions);  així com l’elaboració d’ un mapeig de les relacions generades.

S’han pogut detectar els aspectes que faciliten l’èxit dels 2 projectes i els aspectes que el dificulten, així com recollir els guanys generats amb aquestes col·laboracions. En ambdós projectes s’han dut a terme tant activitats d’esbarjo com activitats pedagògiques d’aula.

Cal destacar que la majoria dels centres entrevistats, abans de la pandèmia no havien fet us de l’espai exterior ni havien fet un treball amb equipaments dels barri. I la gran majoria d’ells expressen obertament el desig de poder continuar .

Des de l’Ajuntament de Barcelona se segueix potenciant la continuïtat d’aquestes aliances i connexions, ampliant d’aquesta forma les possibilitats educadores dels barris i enfortint el ecosistema educador entre els centres educatius, els espais públics i els equipaments de proximitat, tant des d’un punt de vista de qualitat com d’equitat.

En definitiva, dos projectes estratègics que han arribat per quedar-se, uns vincles que sumen valor educatiu i comunitari als nostres barris i a la nostra ciutat.

Col right

Compartiu aquest contingut