Catàleg de programes, projectes i serveis

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

  • El Pla de barris incorpora professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics per assegurar l’atenció global d’infants i famílies.

  • Iniciativa del Pla de barris per detectar situacions de dificultat en el desenvolupament dels menors i fer-los l’acompanyament necessari.

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

  • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

  • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a infants, adolescents i famílies i a tota la ciutadania fora d’horari escolar.

  • Barcelona posa a disposició dels centres educatius més de dos-cents espais municipals.

Escoles cuidades i comunitàries

Manteniment i millora dels equipaments escolars, fent-los polivalents i oberts al barri per a usos de tota la comunitat.

Participació i recerca

Promoció de la participació de la comunitat educativa en la governança de l’educació a Barcelona.