Catàleg de programes, projectes i serveis

 • L’Espai de Joc 0-99, que funciona 4 hores cada dia d’obertura, ofereix jocs de taula (des dels grans clàssics fins a les darreres novetats), jocs tradicionals, jocs d’arreu del món, jocs gegants, jocs de fusta, jocs de construcció, d’habilitat i de moviment, a més d’activitats lúdiques.

  Totes les propostes lúdiques són accessibles, interculturals i coeducatives.

 • Mecanismes per facilitar de manera equitativa l'accés a l'educació d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat

 • Intervencions en escoles que actualment són vulnerables a la calor

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

 • Es vol impulsar la familiarització del públic adolescent amb el llenguatge escènic per tal de desenvolupar la creativitat, l’autoestima i l’autoconeixement.

 • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar.

 • Barcelona posa a disposició dels centres educatius més de dos-cents espais municipals.

Igualtat d'oportunitats

Iniciatives per oferir oportunitats educatives de qualitat per a tothom i reduir la segregació escolar

 • Mecanismes per facilitar de manera equitativa l'accés a l'educació d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat

 • El Pla de barris incorpora professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics per assegurar l’atenció global d’infants i famílies.

 • Iniciativa del Pla de barris per detectar situacions de dificultat en el desenvolupament dels menors i fer-los l’acompanyament necessari.

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

 • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

 • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar.

 • Barcelona posa a disposició dels centres educatius més de dos-cents espais municipals.

Escoles cuidades i comunitàries

Manteniment i millora dels equipaments escolars, fent-los polivalents i oberts al barri per a usos de tota la comunitat.

Arts i cultura

Connexions educadores entre els agents de creació contemporània i les escoles enteses com a espai de creació.

 • Desenes de laboratoris d’universitats, centres de recerca, hospitals i empreses obren les seves portes a l’alumnat a través de diverses activitats.

 • Es vol impulsar la familiarització del públic adolescent amb el llenguatge escènic per tal de desenvolupar la creativitat, l’autoestima i l’autoconeixement.

Més enllà de l'escola

 • L’Espai de Joc 0-99, que funciona 4 hores cada dia d’obertura, ofereix jocs de taula (des dels grans clàssics fins a les darreres novetats), jocs tradicionals, jocs d’arreu del món, jocs gegants, jocs de fusta, jocs de co