Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

Posts Tagged: Castillejos

(Català) Tall al lateral muntanya de la Gran Via

(Català) A partir del dia 14 de juliol i fins el dia 3 d’agost es tallarà el lateral muntanya de la Gran Via, sentit entrada a la ciutat, entre els carrers Cartagena i Castillejos.

(Català) Obert al trànsit el carrer de Los Castillejos

(Català) Ja han finalitzat les obres d’obertura del carrer de Los Castillejos que han consistit a adequar la rasant d’aquest carrer entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via i permetre la continuïtat en la circulació.

Carrer Castillejos amb Diagona

(Català) S’inicien les obres per a l’obertura del carrer Castillejos

(Català) El 16 de novembre comencen les obres d’obertura del carrer Los Castillejos, per adeqüar la rasant d’aquest carrer entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via i permetre la continuitat en la circulació.