Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

Photos

(Català) Un nou espai per a les persones

(Català) La plaça de les Glòries ha deixat de ser un gran nus viari per esdevenir un espai de pas i d’estada per a les persones.

(Català) Les llums de Glòries

(Català) Quan es fa fosc, les llums s’encenen a la plaça de les Glòries, el nou espai central de la ciutat.