Porta d'accés al recinte fabril i façana del carrer Sicília, fotografia publicada a la revista Barcelona Artística e Industrial. Any 1907. Establiment Gràfic Thomas. Pàgina 26

Memòria de la Sedeta. Teixint històries de vida