Càpsules de sostenibilitat

Tot i que el control sobre l’aigua no ha provocat conflictes directament, és un element subjacent que crea més tensió en molts enfrontaments entre països que comparteixen les aigües de diferents cursos fluvials.

La participació de persones en situació d’atur de llarga durada en les tasques d’un hort comunitari ha suposat un gir en la millora de la seva situació d’aïllament i en la seva autoestima.

La bicicleta és font de salut en tots els sentits, comporta beneficis immediats en els ciclistes i a més ajuda a millorar la qualitat ambiental de les ciutats, reduint la contaminació atmosfèrica i acústica.

A l’ampit, al balcó o al terrat. A la cuina, al menjador o al bany. Qualsevol zona de casa pot ser un espai verd on plantar-hi des de plantes aromàtiques fins a plantes ornamentals o verdures.

Els factors principals que expliquen la davallada del nombre i la diversitat d’insectes pol·linitzadors estan relacionats amb la disminució de la disponibilitat d’espai i d’aliment per als insectes causada per l’agroindústria. 

Moure’s per la ciutat amb vehicle privat és sinònim de contaminació i canvi climàtic, però les iniciatives per transformar la mobilitat es multipliquen. Investiga-les! 

La mostra d'iniciatives organitzada per La Fàbrica del Sol i TMB ha fet possible donar veu i fer ressò dels projectes que treballen per una ciutat més equitativa. 

De la mateixa manera que homes i dones contaminen de manera diferent, també viuen i pateixen distintament les conseqüències del canvi climàtic. La vulnerabilitat recau un cop més en les dones. 

La publicitat és una font d’informació, però sobretot un canal de transmissió de valors molt potent. Els missatges publicitaris estan pensats per induir als consumidors a consumir, a garantir una producció constant.

Els cetacis són els millors bioindicadors del límit de tolerància acústica dels oceans. Si es veuen amenaçats pels sorolls de les activitats humanes, tota la cadena alimentària es pot desequilibrar.

Pàgines