Construcció Sostenible

Barcelona és una ciutat mediterrània, compacta, complexa i densa. La col•laboració entre professionals de diversos sectors per desenvolupar la construcció sostenible encaminarà la renovació de la ciutat construïda cap a la regeneració energètica dels edificis i habitatges, permetent un ús més responsable dels recursos i optimitzant l'ús social i ambiental del territori.