Del CRBS a LFdS

Un dels documents aprovats a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i desenvolupament (Cimera de la Terra, Rio de Janeiro, juny 1992), en el seu Capítol 28, feia una crida a les autoritats locals per a consensuar amb totes les parts implicades la realització d'Agendes 21 Locals o plans d'acció cap a la sostenibilitat.

El Consistori barcelonès s'hi va posar a treballar i va crear la Regidoria de Ciutat Sostenible, després de les eleccions municipals de maig de 1995, diferenciada de la de Medi Ambient, però relacionada amb ella a través de la Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans. Va ser el primer pas per poder disposar d'una Agenda 21 local a Barcelona. Pocs mesos després de la constitució de la regidoria, el Plenari del Consell Municipal va adoptar per unanimitat l'adhesió del municipi a la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d'Aalborg). L'any 1998 es creava el Consell Municipal sobre Medi Ambient i Sostenibilitat, un fòrum de participació que va actuar d'òrgan promotor de l'Agenda 21 Local de Barcelona i que va elaborar propostes d'actuació per adaptar l'estratègia de govern als criteris emergents de la sostenibilitat de la ciutat.
Dins de les actuacions proposades, el maig de 1999, al carrer Nil Fabra 20 del barri de Gràcia, va néixer l'Oficina de Recursos per la Ciutat Sostenible (ORCS), un equipament dotat d'una exposició dotat d'una exposició permanent sobre energies renovables, eficiència energètica, materials de construcció ecològics, etc.

L'ORCS tenia com a objectiu promoure actituds, estils de vida i formes de producció sostenibles, a través de donar informació i assessorament sobre energies renovables, construcció sostenible, minimització i producció de residus, tot donant a conèixer les realitzacions dutes a terme al nostre país i a l'estranger.

Un any després la inauguració de l'oficina, l'equipament es va passar a anomenar Centre de Recursos Barcelona Sostenible (CRBS) per tal d'ajustar-lo a les polítiques de participació i d'educació ambiental de l'Ajuntament de Barcelona i, poc a poc, es va anar convertint en un equipament obert a totes les persones interessades a participar del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el document marc de l'Agenda 21 de Barcelona, constituït l'any 2002 i amb vigència de 10 anys. Des d'aquell moment el centre va fixar-se l'objectiu de fornir informació i recursos pràctics per millorar l'acció quotidiana per la sostenibilitat i fomentar la reflexió i el debat entorn als conflictes socioambientals als que feia front a la ciutat. Alhora, el CRBS acollia la seu dels programes Agenda 21, Agenda 21 Escolar i el Servei de Documentació en Educació Ambiental.

L'any 2006 es va començar a debatre sobre la futura perspectiva del centre, amb la finalitat d'incloure uns serveis més proporcionats a la dimensió de la ciutat. Per aquest motiu, es va pensar en ampliar l'impacte del centre en una doble direcció: el treball en xarxa i l'atenció a la ciutadania no organitzada. En aquell moment va aparèixer la necessitar de treballar en una concepció d'equipament de ciutat diferent al que oferia el CRBS (més centrat en oferir serveis per a les entitats signants del Compromís Ciutadà) que mostrés les polítiques municipals i les iniciatives de les organitzacions ciutadanes en el camp de la sostenibilitat, i que servís per impulsar una xarxa de centres descentralitzats.

Naturalment, com més central i més emblemàtic fos el centre, millor es visualitzarien els continguts i s'arribaria a una tipologia de públic més gran. No obstant això, l'actual ubicació del projecte no va ser tant senzilla de definir.

La Fàbrica del Sol va ser un projecte iniciat per l'associació Futur Sostenible, creada per fer realitat aquest somni, la qual va aconseguir que l'any 1999, l'Ajuntament de Barcelona, els cedís la propietat municipal del centre durant 20 anys, a canvi de dur-hi a terme una intensa rehabilitació. Des d'un inici, el projecte de l'associació pretenia transformar l'edifici, que presentava símptomes evidents d'envelliment, en un equipament demostratiu, informatiu i formatiu d'arquitectura sostenible i de la implantació de les energies renovables en l'àmbit urbà.

La falta d'implicació d'empreses i institucions implicades en el desenvolupament d'alternatives a les fonts d'energia tradicionals amb un projecte no lucratiu com el de La Fàbrica del Sol va endarrerir la posada en marxa del projecte. La manca de finançament per desenvolupar l'obra i la voluntat de trobar un equipament referent pel consistori per estendre l'educació ambiental orientada a l'acció van fer incloure la posada en marxa del projecte dins de les línies estratègiques del Programa d'Actuació Municipal (PAM 2008-2011) de l'Ajuntament de Barcelona i, finalment, el 4 d'octubre de 2009 tenia lloc la inauguració oficial de La Fàbrica del Sol com un nou equipament d'educació ambiental municipal que acull, a més, la seu de l'associació Futur Sostenible.