Energia i Canvi Climàtic

Tot i haver reduït en els últims 10 anys la intensitat energètica i haver multiplicat per més de 20 la producció d'energies renovables a la ciutat, encara queda molt per fer per estendre una nova cultura de l'energia. Alguns reptes: evolucionar cap a una economia baixa en carboni, tot impulsant l'ús d'energies amb menors emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades i la reducció del consum d'energia, estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en el seu ús, aprofitar al màxim els recursos energètics locals, prioritzant les energies netes i renovables en diferents àmbits, tant en edificis com en el transport, integrar l'eficiència en la planificació urbana, entre altres accions.

Saps quines mesures pots aplicar a casa teva per reduir la factura de la llum i contribuir a la disminució d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle?

Saps que en el marc del “Compromís pel Clima”, Barcelona aposta per la reducció d’un 40% de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle?

Saps que l’energia també pot ser participativa?

Saps quin consum elèctric tens?

Saps què és l’OST?

Saps que tenim a l’abast un mapa de recursos energètics?

Saps què són els punts d’Atenció de Pobresa Energètica?

Saps què és la pobresa energètica i com està afectant a una bona part de la població