Espais verds i biodiversitat

Les ciutats avancen establint un equilibri entre l'activitat urbana i el respecte a la natura i a la diversitat biològica que els és pròpia. Barcelona impulsa la preservació de la biodiversitat a través de programes de conservació de la flora i de la fauna, i dels hàbitats on viuen. 
Els espais verds constitueixen llocs a l'aire lliure per al lleure i el foment de la convivència. Cal renaturalitzar la ciutat, ampliar el verd urbà i recuperar els usos tradicionals del paisatge de la perifèria urbana per tal d'aconseguir un entorn serè, amb zones agrícoles, prats i rodals de bosc.

Saps quins són els serveis que ens proporcionen els espais verds a la ciutat?

Saps quins beneficis ens pot aportar treballar i tenir cura d’un hort urbà?

Saps en quins criteris es basa l’agricultura ecològica i quin són els beneficis per a la salut i el medi ambient?

Saps que els ratpenats controlen els mosquits?

Saps quines són les espècies de fauna més emblemàtiques de la ciutat?

Saps què diferencia les espècies autòctones de les exòtiques? Coneixes quina pot ser la problemàtica associada a l’abandonament d’aquestes últimes?

Saps que un diumenge al mes pots fer de casa teva un jardí?

Saps que el programa Com Funciona Barcelona? ofereix activitats i rutes relacionades amb el verd urbà i la biodiversitat?

Saps que al mapa Barcelona + Sostenible pots consultar on hi ha amfibis, arbres d’interès o altres elements del patrimoni natural?

Saps que el Pla del Verd i la Biodiversitat defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la biodiversitat de la ciutat?

Pàgines