Institucions

Agència Europea de Medi Ambient

És un organisme de la Unió Europea. La seva tasca principal és oferir informació sòlida i independent sobre el medi ambient. És la font principal d'informació per als responsables del desenvolupament, l'aprovació, l'execució i l'avaluació de les polítiques mediambientals, i també per al gran públic. A l'actualitat, 33 països formen part de l'Agència.

@EUEnvironment

Ministeri d' agricultura, alimentació i medi ambient

El Ministeri d'agricultura, alimentació i medi ambient és el departament competent en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a la proposta i execució de la política del Govern en matèria de: canvi climàtic; protecció del patrimoni natural, la biodiversitat i el mar; aigua; desenvolupament rural; recursos agrícoles, ramaders i pesquers i alimentació.

@magramagob

Departament de Territori i Sostenibilitat

És el departament de la Generalitat de Catalunya encarregat de les àrees de mobilitat, habitatge, medi ambient i territori i urbanisme.

@territoricat

Ajuntament de Barcelona. Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

L'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat assumeix la prestació dels serveis municipals vinculats amb l'espai públic i els serveis urbans que faciliten la vida dels ciutadans que viuen i treballen a la ciutat. L'Ecologia esdevé l'eix transversal que impregna totes les polítiques d'evolució i transformació: l'urbanisme de proximitat, la mobilitat sostenible i la gestió i manteniment dels serveis urbans vinculats amb la matèria (aigua, verd, residus, energia) i la via pública.

@BCN_Ecologia