Agenda de la construcció sostenible

L'Agenda de la Construcció Sostenible és un servei del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.

És un recurs que fa de punt de referència per a totes aquelles persones interessades en la construcció sostenible.

Què hi trobareu a la web de l'Agenda?

La mediateca proposa tota una sèrie de vídeos relacionats amb temes de consum i estalvi energètic; d'aigua; eco-etiquetatge; materials, etc.

A l'apartat de temes clau hi trobareu informació sobre diferents dimensions de la construcció (residus, materials, energia, etc.).

casos pràctics s'hi poden trobar exemples de construccions i edificis sostenibles.

A l'apartat de productes hi trobareu productes de la construcció escollits amb criteris de sostenibilitat.

Es tracta, doncs, d'un servei que ofereix tota una sèrie de recursos que ens acosten i ens permeten entendre què és la construcció sostenible.