Agricultura ecològica

Saps en quins criteris es basa l’agricultura ecològica i quin són els beneficis per a la salut i el medi ambient?

L'agricultura ecològica es defineix com una pràctica agrícola que no fa servir productes químics de síntesi, com per exemple els fertilitzants químics, els pesticides i les fitohormones. Té com a objectius assegurar un sistema viable i sostenible de gestió agrària que combini tècniques de producció dirigides, en tot moment, a l'ús òptim i sostenible dels recursos naturals, minimitzant l'impacte de l'activitat agrícola en el medi ambient, mitjançant unes bones pràctiques agroambientals com són l'ús responsable de l'energia i dels recursos naturals. L'agricultura ecològica té en compte la preservació i la millora del sòl, els cicles de la natura i l'adequació del tipus de cultiu a la climatologia de la zona.

La primera diferència amb l'agricultura convencional, la que estableix la base de totes les tècniques que s'apliquen a aquest tipus d'agricultura, és considerar l'espai agrari com un ecosistema. L'agricultura convencional basada en adobs químics, monocultius, llaurada excessiva i herbicides, és molt productiva a curt termini però posa en perill la viabilitat del sòl a llarg termini i està contribuint a una pèrdua de biodiversitat cultivada (varietats de fruita, verdura, cereals, llegums...) que ens alguns casos és dramàtica. Milers de varietats autòctones, adaptades a condicions diverses, s'han perdut en pocs anys. Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) entre el 1900 i el 2000 es va perdre el 75 % de la biodiversitat cultivada.

Per contra, els sistemes agraris ecològics són per definició diversos i s'apliquen tècniques diferents per mantenir la diversitat biològica i conservar la biodiversitat cultivada: rotacions i associacions de cultius, ús de llavors tradicionals, cobertes vegetals permanents, manteniment de cledes i bandes boscoses, integració d'agricultura i ramaderia, entre d'altres.

En termes de salut, els productes ecològics estan lliures de productes tòxics persistents procedents de pesticides, antibiòtics, fertilitzants sintètics, additius i conservants utilitzats en l'agricultura convencional per eliminar insectes i plagues i combatre malalties. Tampoc està permès el conreu d'organismes modificats genèticament (OMG) en l'agricultura ecològica ja que aquests poden tenir conseqüències negatives tant per la salut com pel medi ambient. A dia d'avui no hi ha resultats científics que demostrin que el cultiu dels OMG sigui inofensiu per al medi i la salut humana, i es desconeix si la ingesta de plantes modificades genèticament suposa un perill per als qui les consumeixen.

Catalunya va ser pionera en el desenvolupament de l'agricultura ecològica a l'Estat espanyol. Als inicis va anar de la mà de grups de consumidors naturistes i vegetarians que cercaven aliments lliures de tòxics. Poc a poc es van anar afegint explotacions familiars, moltes de les quals encara empraven tècniques tradicionals i a les que els era relativament fàcil encaixar dins dels seus principis i actualment és un sector que va en augment al nostre territori.

Si vols més informació pots consultar el web de la Producció Agroalimentària ecològica de la Generalitat de Catalunya i del Consell català per a la producció agrària ecològica (CCPAE)També trobaràs informació que pot ser del teu interès a la revista Opcions.