Altres

Saps que les façanes poden cobrar vida?

La creixent urbanització de les ciutats dificulta el creixement dels espais naturals. Cobertes, terrats i parets mitgeres estan contribuint a aportar verd a la ciutat, amb tots els beneficis ambientals que això comporta. No cal dir, de passada, que la bellesa d'algunes d'aquestes cobertures vegetals és incommensurable.