Cicle de l'Aigua

 

Les ciutats i els sistemes urbans intervenen d’una manera decisiva en el cicle natural de l’aigua, tant pel que fa a la demanda d'aigua potable com a l'abocament de les aigües residuals. La concentració de la població i d'un gran nombre d'activitats humanes en un àmbit territorial limitat generen una demanda que, en la majoria dels casos, supera els recursos disponibles als ecosistemes més propers, per la qual cosa cal anar a buscar-los a indrets més llunyans i construir infraestructures i xarxes de transport que permetin acumular volums suficients per garantir l'abastament i portar l'aigua fins a tots els centres de consum. L'estalvi i l'ús racional d'aquest recurs esdevenen clau per avançar cap a una nova cultura de l'aigua.