Economia circular

L'economia circular persegueix el canvi d'una economia lineal (produir, utilitzar i llençar) cap a una economia on desaparegui la paraula residu. Es considera que l'economia circular és la intersecció dels aspectes ambientals i econòmics, i es basa en els principis de de Cradle to Cradle (del bressol al bressol):

1. Salut dels materials, per a les persones i l'entorn

2. Reutilització dels materials, en els fluxos biològic i tècnic

3. Energia renovable, que ha de suposar el 100% de tota activitat

4. Custòdia de l'aigua, que cal tractar sempre com un recurs valuós

5. Responsabilitat social, advocant per la diversitat cultural i ambiental

A la Fàbrica del Sol, oferim 6 visites i 1 taller per a entendre què és l'economia circular, descobrir el destí dels materials i la seva reintroducció als cicles productius o naturals, i comprendre els fluxos de materials a la ciutat.

No te les perdis!