Educació, Comunicació i Participació Ambiental

 

Progressar en la cultura de la sostenibilitat de la ciutat és un repte per a la ciutadania, l'administració i els diversos sectors professionals. Alhora representa un compromís crític i ètic col·lectiu per assumir responsabilitats i adquirir valors i actituds de consens a escala local. Donar protagonisme a les persones per tal d'avançar en una reforma ambiental urbana passa per oferir-les un aprenentatge continu al llarg de la vida, estendre'ls el coneixement científic sobre temàtiques socioambientals i fer visible la seva capacitat d'incidència.