Normativa

Saps què és l’OST?

L'Ordenança Solar Tèrmica és una ordenança municipal dirigida a regular la incorporació de plaques solars tèrmiques per obtenir aigua calenta sanitària en edificis i construccions. Va entrar en vigor l'any 2000, i l'any 2006 se'n va fer una reforma integral per adaptar-la a les noves normatives sorgides a nivell autonòmic i estatal. Va ser la primera normativa d'aquest tipus aprovada en una ciutat gran a Europa, sent així model d'ordenances similars a altres pobles i ciutats. L'objectiu general de l'OST és la promoció d'energies netes i renovables i la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera, abordant d'aquesta manera la problemàtica del canvi climàtic des de l'àmbit local.