Normativa

Saps que el Pla del Verd i la Biodiversitat defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la biodiversitat de la ciutat?

El Pla del Verd i la Biodiversitat és un document municipal per al període 2012-2020 que defineix els objectius i compromisos de l'Ajuntament en relació a la conservació del medi ambient local. Així, estableix quatre objectius bàsics i deu línies estratègiques per a promoure l'assoliment d'una infraestructura ecològica beneficiosa ara i al futur.