Residus domèstics amb amiant

L'amiant (o asbest) és un producte mineral molt resistent que tradicionalment s'ha emprat en el sector de la construcció. Les fibres de l'amiant són perjudicials per a la salut de les persones i poden causar malalties respiratòries i per això l'ús, la producció i la comercialització de l'amiant estan prohibits des del 2002, però encara el podem trobar en edificis, teulades, canonades, etc., construïdes prèviament.

Per tal d'evitar la generació de pols d'amiant, si volem retirar algun producte que en contingui, cal prendre les mesures adequades i recórrer a empreses especialitzades inscrites en el Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA). Recorda que l'amiant pot transformar-se en un residu perillós i perjudicial per la salut!

Com a ciutadans, si es tracta d'objectes petits, com ara, a títol enunciatiu, jardineres, plaques d'uralita, dipòsits d'aigua..., és poden portar al Punt Verd de Zona de Vall d'Hebron però cal trucar abans d'anar-hi al telèfon 93 428 04 96 o enviar un correu a pvzvallhebron@deixalleries.cat per saber com l'hem de manipular.

És molt important no abandonar mai aquest residu al medi natural o a la via pública ni dipositar-lo als contenidors del carrer.