Serveis municipals

Saps que tenim a l’abast un mapa de recursos energètics?

El Mapa de Recursos Energètics és una eina dissenyada per a aprofitar els recursos locals renovables. El Mapa permet identificar si és possible que els ciutadans i ciutadanes de Barcelona puguin dur a terme una instal·lació energètica al propi edifici (cobertes o terrats), ja que en permet comprovar la capacitat energètica. Inclou un mapa solar tèrmic, un mapa solar fotovoltaic i el mapa de minieòlica. El Mapa de Recursos Energètics és una de les eines disponibles per avançar cap a l'autosuficiència energètica a Barcelona, i està emmarcat en el Pla de l'Autosuficiència Energètica. L'objectiu del Pla és reduir la dependència energètica de l'exterior i fomentar la generació d'energia local i renovable