Serveis municipals

Saps on pots consultar els nivells sonors del teu carrer?

El mapa estratègic de soroll és una eina elaborada per a conèixer la situació acústica dels diferents carrers o trams de carrer de Barcelona. Es tracta d'una representació gràfica dels nivells sonors de la ciutat sobre el plànol, que permet cercar el nivell de decibels dB(A) de l'adreça que l'usuari o usuària vulgui. Aquest nivell es mostrarà a diferents franges horàries (matí-vespre-nit). L' eina permet avaluar els nivells de contaminació acústica i plantejar mesures d'actuació necessàries per a prevenir-la o reduir-la. El mapa estratègic de soroll està integrat per tres instruments: el mapa de soroll, el mapa de capacitat acústica i el mapa de superació.

Enllaços relacionats: