Superilles

El programa superilles és un projecte de ciutat impulsat per l'Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu redefinir la ciutat a partir d'una nova unitat o cèl·lula urbana: la superilla. Aquestes superilles són unitats més grans que una illa de cases però més petites que un barri. El disseny i la planificació de les superilles es basa en sis grans grups d’objectius:

- Potenciar una mobilitat més sostenible.

- Revitalitzar l'espai públic.

- Fomentar la biodiversitat i el verd urbà.

- Estimular el teixit social urbà i la cohesió social.

- Promoure l'autosuficiència en l´ús dels recursos.

- Integrar  processos de governació.

El projecte de les superilles planteja humanitzar les vies públiques, donant més importància al vianant, a la bicicleta i al transport públic i creant un espai de convivència veïnal.

Actualment ja s’ha superat la prova pilot de la superilla del Poblenou que avança cap al seu projecte d’implantació definitiu. La superilla de Les Corts també es troba plenament instaurada, però el projecte global és molt més ampli ja que planteja establir una superilla  a cada districte de Barcelona i amb aquesta visió en ment s’han començat a fer estudis i proves pilot en diferents barris de la ciutat com Horta, Sants, Camp del Grassot i molts d’altres.

Si vols conèixer una superilla des d'un punt de vista molt especial, informa't sobre l'activitat del programa Com Funciona Barcelona? Els batecs dels barris: superilla sonora: Ruta pel paisatge sonor de la Superilla de Les Corts.

I si vols saber les ubicacions i els estudis que s’han realitzat sobre les pròximes superilles de la ciutat pots consultar els links adjacents.