Cap a una economia circular: factor tecnològic, factor humà

Descobrirem el destí dels materials quotidians i com es reintrodueixen en els cicles productius o naturals.
L'estació de recollida pneumàtica de Lesseps compta amb un sistema de recollida urbana altament tecnològic i capaç de gestionar ràpidament volums de materials en entorns urbans molt densos. Amb una filosofia completament diferent, el Punt Verd col·laborador de Tabuenca és un antic drapaire reconvertit en punt verd. Es tracta d’una empresa familiar, amb fort arrelament al barri i que fa una tasca que va més enllà de la recollida de materials.

Dia i hora: 
Divendres de 10 a 12.30 h
SUBJECTE A DISPONIBILITAT
Observacions: 

El desplaçament entre les dues instal·lacions es fa a peu.

Durada: 2,5 h.
Nombre màxim de participants: 15 (mínim 10)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: no apta per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Adreça:  
Travessera de Dalt, 2438, 08023 Barcelona, Spain
Punt de trobada: 
Bústies de recollida pneumàtica de Plaça de Lesseps número 12, cantonada amb carrer Torrent de l’Olla, davant les grades i els camps de petanca i en front a una farmàcia.