Cultivant la ciutat: iniciatives comunitàries als barris

Guiats pels impulsors de Porta'm a l'hort, ens aproparem a aquesta iniciativa ciutadana autogestionada, un exemple del projecte Pla BUITS, que ha transformat l’espai en un hort obert al veïnat. 

Al solar del carrer Piferrer 122 hi trobarem un jardí mediterrani on es cultiven hortalisses i plantes medicinals i ornamentals autòctones que potencien la relació entre l’agricultura, la jardineria, l’oci urbà, la salut i la societat. Aquesta iniciativa comunitària vol contribuir a la revitalització del barri de Porta per mitjà d’un espai verd comunitari obert a tothom, i especialment a les persones amb discapacitat. Per la naturalesa de l’espai i la seva temporalitat, la infraestructura s'ha construït mitjançant materials orgànics, lleugers i de fàcil desmuntatge.

Amb el suport de Porta’m a l’hort.

 

Dia i hora: 
Divendres de 16 a 20 h
SUBJECTE A DISPONIBILITAT
Observacions: 

Durada: 2 h.
Nombre màxim de participants: 25 (mínim 10)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: no apta per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Adreça:  
Llucmajor, Barcelona, Spain
Punt de trobada: 
A concretar: Metro Llucmajor (sortida Plaça dels Jardins d'Alfàbia) o Carrer Piferrer 122.