SEMBRA NATURA. Microjardins de cactus i crasses

Des del Departament d'Educació Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, posem a disposició dels Districtes un nou recurs per tal que el pugueu oferir en el marc de la programació dels vostres equipaments. És tracta del nou programa de tallers de jardineria i horticultura sostenible "Sembra natura". S'intentarà augmentar el verd a la ciutat convidant a la ciutadania a fer el seu jardí i el seu hort amb el mínim impacte ambiental i ajustat als espais limitats dels que disposem a les llars en una gran ciutat.

Aquest taller ens ensenyarà a dissenyar i tenir cura del nostre microjardí de cactus i altres plantes crasses.

Les plantes a treballar són els cactus i les plantes crasses, i la pràctica que es durà a terme és la creació d'un microjardí. 

Dia i hora: 
A convenir
Preu: 
gratuït
Observacions: 

L'equipament ha d'aportar: pissarra, taules, cadires, projector (no imprescindible), ordinador (no imprescindible) i WiFi (no imprescindible). També ha de demanar a les persones participants que portin guants de jardineria i recipients procedents de material reciclable: caixes, peixeres, gerros de vidre, plats de ceràmica, tasses, pots de vidre (recomanar recipients de vidre amb el coll ample. Com més gran sigui el recipient, més gran serà el microjardí).

L’època recomanada per a dur a terme aquest taller és durant els mesos de maig, juny i juliol.

El taller es farà a l'espai de l'equipament sol·licitant o a una espai que proposi l'equipament.

L'organització del Sembra natura es reserva el dret d'anul·lar el taller si tres dies abans de la realització del mateix no hi ha un mínim de deu persones inscrites.

Durada: 1,5 h
Nombre màxim de participants: 25 (mínim 10)
Idioma: català

Cap reserva és vàlida sense la seva confirmació. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva de tallers s'han de fer amb una previsió mínima d'un mes.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Per a més informació sobre el programa Sembra natura podeu omplir el següent formulari.