Muntadas. Con/Textos III
Una antologia crítica

2020


Muntadas Con/Textos III és el tercer volum d’una sèrie de llibres que, des del 2002, ha compilat gran part de la teoria crítica generada a l’entorn dels projectes de Muntadas.

Aquesta publicació s’emmarca en el quaranta aniversari de La Virreina Centre de la Imatge (1980-2020) i dialoga amb l’exposició “Instal·lacions / Passatges / Intervencions”, que l’any 1988 va obrir, per primera vegada en molt de temps, el passatge que comunica La Rambla amb el Mercat de La Boqueria, explorant l’arquitectura física e institucional de La Virreina.

Muntadas Con/Textos III suposa un nou episodi pel que fa a la tasca, sempre necessària, d’interpretar i investigar l’art, cosa que sembla absolutament adient en el cas de Muntadas, que tants de projectes ha dedicat a les formes d’interpretació i recerca.

Autors: Paula Alzugaray, Daina Augaitis, Marc Augé, Emily Apter, Ana Maria Belluzzo, Anne Bénichou, Ina Blom, Eugeni Bonet, Nathalie Boseul Shin, Silvia Bottinelli, Guy Brett, Ilya Budraitskis, Teresa Caldeira, Iria Candela, Xavier Costa, Modesta Di Paola, Anna Dot, Anne-Marie Duguet, Emilia García-Romeu, Uriel Fogué, Andrea Giunta, Román Gubern, Wu Jianru, Christophe Kihm, Chaeeun Lee, Daniel Lesmes, Ana Longoni, Jordi Massó Castilla, Antoni Muntadas, José Luis Pardo, Julia Ramírez Blanco, Judith Revel, Valentín Roma, Victoria Sacco, Adrian Searle, Sven Spieker, Niels Van Tomme, Angela Vettese, Mar Villaespesa, Shunya Yoshimi i ZEMOS98.

Contextos III