Working dead
Marta Echaves, Antonio Gómez Villar i María Ruido

2019


El 2017, després d’una proposta llençada per la direcció de La Virreina Centre de la Imatge, Marta Echaves, Antonio Gómez Villar i María Ruido vam començar a pensar en un projecte que tornés a reflexionar sobre les nostres condicions laborals, cada vegada pitjors, i sobre com la mateixa divisió del treball conformava les nostres vides i estava íntimament imbricada amb les formes de govern que influeixen radicalment en les nostres existències.

El concepte de treball ha experimentat diversos canvis al llarg de la història; canvis motivats per diversos factors que ens situen en una relació amb els diferents models econòmics regents, però que també estan vinculats amb les variacions en la manera de ser, de sentir i de pensar de l’ésser humà.

Prenent com a punt de partida aquestes transformacions decisives, el llibre proposa penetrar en les geografies variables de la nova composició del treball, obrint diversos debats, problemàtiques i interrogants que ens permetin abordar els canvis en la composició de la força de treball, en les dinàmiques de valorització capitalista, en les línies de conflicte i en els processos de constitució de les subjectivitats.

Working dead