Visites guiades

Visites comentades al Museu

14.06.2018 a 07.10.2018

Tots els diumenges a les 11h (excepte de l’1 d’agost al 15 de setembre) s'ofereixen visites comentades temàtiques:

1r diumenge: visita general a l'exposició permanent
2n diumenge: visita general a l'exposició permanent
3r diumenge: visita a la mostra temporal GU-INNO-VART
4t diumenge: visita dels instruments insòlits
5è diumenge: visita general a l'exposició permanent

El diumenge 22 de juliol 2018, la visita guiada serà sobre la relació de Bach amb la col·lecció del Museu, a càrrec de Joan Vives, i tindrà un preu de 8€. Més informació aquí.

Els diumenges que coincideixin amb concerts del cicle "La Música del Museu", el contingut de la visita estarà relacionat amb la temàtica del concert (instruments, estil i època).

Per a grups s’ofereixen altres itineraris en diverses franges horàries i en diferents idiomes: català, castellà i anglès.