Blog

Notícies

Participació en unes jornades de patrimoni i tecnologia

El Museu de la Música va ser convidat a participar a les “Jornadas sobre las TICS en la Gestión y Difusión del Patrimonio Cultural” que se celebraven a Oiartzun els dies 1 i 2 d’abril.

El desenvolupament de les TICS (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) ha permès els darrers anys posar a disposició del públic en general, mitjançant internet o les xarxes, una quantitat enorme d’informació i multimèdia relacionada amb el patrimoni cultural. Molts d’aquest materials, recollits per investigadors, musicòlegs, antropòlegs, etc., estaven confinats a arxius (moltes vegades personals) als que molt pocs tenien accés.

La divulgació universal d’aquesta informació sobre el patrimoni permet la seva difusió massiva i facilita la investigació. Degut a aquesta difusió massiva però, entre els recol·lectors d’aquest materials, sorgeixen dubtes i preocupacions: com es gestiona un repositori digital públic? Com s’ha de donar a conèixer aquesta informació a la web de manera que pugui ser cercada i trobada, i perquè  sigui entenedora per a tothom?

2017_04_27_manel_barcons_-_noticia_web_oiartzun_03.jpg

Dins d’aquest context, el  Departament de Col·leccions del Museu de la Música va preparar una presentació on s’expliquen les feines que va fer el Museu per poder publicar la seva col·lecció d’instruments a la gran base de dades que és MIMO.  Des de la traducció de la pàgina web de MIMO al català, la traducció del seu catàleg de noms de l’objecte, la definició dels camps que vam decidir explotar a la web, fins a les noves imatges i arxius multimèdia que vam considerar millors per explicar les nostres col·leccions.  Amb tot vam poder explicar com hem aconseguit formar part junt amb les principals col·leccions públiques d’Europa i, d’aquí poc del món, d’una base de dades amb més de 56.000 instruments , 32 museus i que està traduïda a més de nou idiomes diferents .