Blog

Notícies

Pianos per a tothom, un projecte social del Museu de la Música de Barcelona

Ja fa anys que el Museu de la Música rep regularment ofertes de donació de pianos, per part de particulars o institucions que se’n volen desprendre. La majoria són pianos verticals que ocupen un espai cada vegada més escàs a les cases, o que es troben en pisos que s’han de buidar. Molts d’aquests pianos no tenen interès patrimonial per a les col·leccions del Museu, i el valor de mercat que tenen és molt baix. D’altra banda, entitats socials, culturals i educatives (casals de joves, centres cívics, residències de gent gran, escoles, etc.) tenen projectes musicals amb els seus usuaris, però es troben molt limitades per la manca de pressupost per adquirir instruments.

Davant d’aquesta realitat, l’any 2019 el Museu de la Música va posar en marxa el projecte Pianos per a tothom. Es basa en donacions de pianos a equipaments socials, culturals i educatius, amb l’objectiu que aquests instruments puguin seguir prestant un servei a la ciutadania a través de la música. El Museu avalua les ofertes i demandes, assigna els pianos i assumeix la gestió i les despeses de tot el procés: visita tècnica i informe, transport i afinació. Tot això és possible gràcies al suport econòmic de l’Institut de Cultura de Barcelona, que des del principi va apostar pel projecte i va aportar la dotació necessària per tirar-lo endavant.

La cadena comença amb la persona que ofereix el piano en donació. El segon pas és la visita de peritatge, que el Museu encarrega a un dels tècnics afinadors que té en cartera. A partir de l’informe del tècnic, si el piano s’accepta, se li busca un destí adequat en funció de les característiques del piano i de les necessitats de l’entitat: no és el mateix una escola que un teatre, o que una residència de gent gran. Quan s’ha acordat el destí, s’encarrega el transport i també l’afinació, un cop instal·lat. A partir d’aquest moment el piano passa a ser propietat de l’entitat i un element més de la seva activitat.

El projecte ha fet possible que 58 entitats de Barcelona i rodalies comptin amb un piano en propietat per desenvolupar activitats musicals amb els seus usuaris, i que sense això no podrien accedir-hi. Des dels infants d’un centre de menors, que poden tocar-lo cada dia, fins als membres de l’associació de veïns o els alumnes de l’escola del barri, tots ells podran gaudir de la música de forma directa gràcies a aquest piano que té una segona vida.

pianos_per_a_tothom_02.jpg