Exposicions

Mostra Pessebre de siurells mallorquins

14.12.2021 a 02.02.2022
  • Conjunt de siurells mallorquins (Fotografia: S. Guasteví)

Els siurells són uns objectes sonors tradicionals de l’illa de Mallorca, elaborats amb argila cuita. Pintats de blanc (antigament amb calç, i actualment amb pintura), i amb traces de colors vius (normalment verd i roig, i amb menys freqüència, groc i blau), prenen la forma de petites figures de tipologia molt diversa: éssers imaginaris o quimèrics (dimonis, sirenes), antropomorfs (homes, madones, nens), imatges religioses (betlems, sants) o animals (gossos, serps, bous, gallines, etcètera).

La fisonomia, expressivitat i actitud d’aquestes figures senzilles i humils és sempre diferent. Adherit al cos de la figura o a la peanya que la sosté hi trobem un xiulet o xiulell tubular, amb una obertura senzilla per on bufar i un bisell que provoca la fricció de l’aire. El so que en resulta és agut i punyent.

Aquest pessebre de siurells està format per figures fetes durant els anys setanta del segle passat als obradors de Salvador Torrens Seguí i de Can Piritis, d'Inca. El naixement és de l'olleria Sa Roca Llisa, de Pòrtol, de factura recent.

Comissariat
Jordi Alomar

Horari

Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 18h. Dijous, de 10 a 21h. Dissabtes i diumenges, de 10 a 19h. Dilluns tancat.

Preu

Accés lliure

Espai

Zona d'acollida i accés al Museu