Cooperació Barcelona-ciutats de Colòmbia

Relacions Barcelona-Cali

Acords de col·laboració

  • Conveni entre la Municipalitat de  Santiago de Cali, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona (2014-2019). Programa d’ intercanvi tècnic  entre la xarxes  de biblioteques que es realitza conjuntament amb Medellín i altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Colòmbia. Participació de la UB i del Consorci de Biblioteques de Barcelona a l’edició anual de l’Escola d’Innovació Bibliotecària que s’organitza  a la ciutat de Cali.

Relacions Barcelona-Medellín

Barcelona coopera amb Medellín des de l’any 2000, centrant aquesta col·laboració en l’intercanvi de models de gestió municipal i l’enfortiment de la governança local  amb la implicació  de diferents actors.

A llarg d’aquest anys de relació entre ambdues ciutats,  no  només s’ha construït un  vincle  institucional entre els dos governs municipals amb la implicació de molts departaments de l’Ajuntament de Barcelona (Biblioteques, Mercats, Urbanisme, IMEB, Serveis Social, Barcelona Activa, etc.), sinó que hi ha una veritable connexió de ciutat a ciutat, que compta amb la participació d’associacions ciutadanes de diferents àmbits (universitats, escoles de música, entitats de joves, museus, mitjans audiovisuals, etc.), com es fa palès en el projectes que es realitzen conjuntament i que es relacionen més endavant.

Acords de col·laboració

  • Protocol d’amistat i cooperació entre la ciutat de Barcelona i Medellín (1992)
  • Protocol d’amistat i cooperació entre la ciutat de Barcelona i Medellín (2009-2012)
  • Conveni Executiu per a la Construcció d’una Canxa Esportiva al Barri de Moravia  (2020-2011)
  • Protocol d’Amistat i Cooperació (2013-2017)

Projectes de cooperació directa més rellevants

1. Àmbit de l’Educació i Cultura

- Seminari ‘Cómo construir la paz, diálogo y desarrollo.’ Medellín (2006)

- Intercanvi entre escoles de Barcelona i Medellín (2007-2011)

- Festival Internacional de Cinema Documental DocsBarcelona+Medellín (2015-2016)

- Exposició Piso Piloto al CCCB (2015) sobre el diàleg entre ciutats sobre la definició d’espai públic i espai privat i l’abordatge del problema de l’habitatge. La conceptualització i  el disseny de l’exposició ha estat  a càrrec del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i del Museo de Antioquia de Medellín.

- Impuls de la cultura com a motor de desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats. A través de l’intercanvi de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona i Medellín. Línia de cooperació iniciada al 2010  que ha permès consolidar programes com ara el del Club de Lectura Internacional o el de Lletres al Mar.  Ambdues ciutats han participat  també en el projecte de foment de la lectura a l’àmbit escolar Joc Literari juntament amb  Casa Amèrica i la  Fundació Serra i Fabra

2. Salut i Drets Socials

- Construcció de la Canxa Esportiva al barri de Moravia (2010-2011)

- Millora dels serveis d’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, l’Àrea de Drets Socials ha  assessorat a la Secretaria de Inclusió Social i Família de Medellín en el disseny i implementació de serveis d’atenció als infants víctimes d’explotació sexual de la zona centre (2013-2017).

- Sistema d’atenció a la infància i l’adolescència en situació d’explotació comercial i sexual. Creació de la Casa Vida.

- Programa de persones sense sostre (2015). Barcelona ha participat al Primer Fòrum Internacional de Medellín sobre models públics d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat, en especial a les persones sense sostre.

- Salut Pública. L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha participat al III Foro Regional de Salud Urbana de las Américas, celebrat a Medellín al  desembre de 2015.

3. Drets humans i pau

Suport al “Museo Casa de la Memoria” juntament amb l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) per treballar la memòria històrica (2015-2016)

4. Planificació Urbana

- Acompanyament tècnic per al desplegament del Pla d’Ordenació Territorial per a la recuperació de la zona centre de Medellín, molt degradada. Aquest Pla inclou un programa d’atenció a les persones més vulnerables, especialment infants i adolescents, víctimes de l’explotació sexual, i gent sense sostre (2013-2017)

- La transferència de coneixement i bones pràctiques en l’àmbit de la  gestió de l’espai públic i el patrimoni amb l’acompanyament de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà de Barcelona. Concretament Medellín proposa la creació de l’Agencia APP – Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas- projecte iniciat al 2014

5. Promoció Econòmica

- Implementació de projectes de promoció d’activitats emprenedores amb BCN Activa (2007-2011)

- Assistència tècnica en matèria de gestió de mercats municipals amb el suport de l’AECID (2009-2011)

- Projecte RUTA “N“ (Promoció Econòmica – Barcelona Activa) (2011-2012)

Podeu conèixer el balanç de la cooperació entre Barcelona i Medellín des de 2006, realitzat per l'Agència de Cooperació Internacional de Medellín, clicant aquest ENLLAÇ

Relacions Barcelona-Bogotà

Al  1998 l’Ajuntament de Barcelona va començar la  cooperació amb la ciutat de Bogotà transferint la seva experiència en la gestió arxivística municipal i en la conservació del patrimoni documental, un procés que va culminar en la inauguració de l’arxiu municipal d’aquesta ciutat colombiana.

Acords de col·laboració

  • Protocol d’Amistat i Cooperació entre la ciutat de Barcelona i Bogotà (2005-2009) amb l’objectiu de promoure el desenvolupament institucional i la modernització de l’administració dels serveis municipals.
  • Protocol d’Amistat i Cooperació 2012-2016 que contemplava treballar en el marc de les iniciatives de desenvolupament econòmic local i la innovació, la promoció i l’enfortiment de l’emprenedoria, i tractava d’aprofundir en les relacions ja existents entre Barcelona i Bogotà a través de Barcelona Activa.

Projectes desenvolupats

- Llibre Blanc de la Seguretat Ciutadana i la Convivència a Bogotà. Iniciat l’any 2006 i ja finalitzat. Va consistir en l’assistència tècnica de la Direcció de Serveis de Prevenció de l’Àrea de Via Pública i Seguretat Urbana.

- Assistència tècnica de Barcelona Activa per a la conceptualització i posada en marxa del centre Bogotá Emprende, gestionat per la Cambra de Comerç i l’Alcaldia de Bogotà. Projecte, iniciat el 2006 i finalitzat el 2013

- Mercats i economia social i solidària de la mà de l’IPES (2018). Polítiques públiques per a la gestió dels mercats municipals i promoció de l’economia de proximitat: la intersecció  entre l’economia solidària, la sobirania alimentària i els mercats municipals

- Arxius: transparència i servei a la ciutadania (2019). Col·laboració en els espais  internacionals d’intercanvi d’experiències organitzats per l’Alcaldia de Bogotà

Altres acords de cooperació

Responent a les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona, recollides en el Pla Director de Cooperació para la Justícia Global de Barcelona (2018-2021), i al compromís de la ciutat  per mantenir i reforçar el suport al procés de construcció de pau també s’han formalitzat altres acords:

  • Conveni amb el Ministeri de Cultura de Colòmbia i el Consorci de Biblioteques de Barcelona (2018-2022) per tal de reforçar la col·laboració interinstitucional a Colòmbia i portar a terme el   Programa de Biblioteques mòbils rurals per a la pau que donaran servei  prioritàriament als ETCR (Espais territorials de Reincorporació i Capacitació), entenent que l’accés a l’educació i la  cultura és un  element clau  en la  millora de la convivència i la recuperació de la confiança ciutadana en les zones més victimitzades per el conflicte armat.
  • Conveni amb la Taula per  Colòmbia. Des de l’any 2002, l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb altres administracions, impulsa el treball conjunt de les diverses organitzacions barcelonines que treballen per Colòmbia amb l’ànim d’afavorir processos de pau i drets humans.

Microxarxes d'Estratègia Urbana

Grup de Treball Biblioteques Públiques Municipals

Format per les xarxes de Biblioteques Públiques Cali, Medellín i Bogotà, L'Havana i Barcelona, la Fundació Bibliotec de Cali i la Biblioteca Nacional de Colòmbia. Aquest Grup va començar el 2019 com a microxarxa, amb la col·laboració del Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU), per aprofundir en la transferència de coneixements i d'informació, intercanvis professionals, programació cultural i per ampliar la mirada cap a la cooperació sud-sud. Compta amb l'experiència prèvia que va significar el treball de cooperació directa impulsat per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i Biblioteques de Barcelona amb les biblioteques públiques de Medellín (des del 2010) i Cali (2013). Fruit de les sessions de treball i tallers que es van organitzar els anys 2020 i 2021, es va editar l'any 2022 el llibre Pensar la Biblioteca del Siglo XXI amb les reflexions que comporten les experteses i fortaleses de cada una de les ciutats i les seves biblioteques.