Cooperació Barcelona-Maputo

La cooperació amb la ciutat de Maputo

Aquesta és una història d’èxit, pels beneficis que s’han derivat per a Maputo i per a Barcelona i també per la satisfacció dels diferents actors, municipals i ciutadans, que l’han protagonitzat mitjançant un treball conjunt que es considera avui dia una bona pràctica en cooperació internacional.

Les accions i els projectes que l’Ajuntament de Barcelona du a terme amb la ciutat de Maputo (Moçambic), des de l’any 2007, es deriven de diferents protocols, signats per les respectives alcaldies, que concreten les àrees d’interès comú en cada període i els compromisos a assumir per cada govern municipal. Aquests àmbits han abraçat temes propis de la gestió de la ciutat: mercats, arxius municipals, biblioteques, rehabilitació d’equipaments, reforma i planejament urbanístic, regulació urbana i gestió de residus. La realització d’aquests projectes ha estat possible gràcies  a la col·laboració i la coordinació establerta amb diferents actors de naturalesa diversa (departaments municipals, ONG´s, agències de cooperació internacional, etc.) i a la pràctica s’ha desenvolupat mitjançant diferents modalitats i metodologies configurant un model de cooperació global.

Per tot això, el 2018, la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona va realitzar una avaluació de la cooperació desenvolupada entre els anys 2013 i 2016 amb la ciutat de Maputo. Període corresponent a l’execució del segon Protocol d’Amistat i Cooperació (PAC) entres les dues ciutats, i en el que la societat civil de Barcelona ha tingut un paper especialment rellevant. Es tracta d’una avaluació ex-post del PAC, on s’han considerat els criteris de pertinència, impacte, sostenibilitat, eficiència i eficàcia, enfocats especialment cap a la generació de coneixement aplicable a les futures col.laboracions entre Barcelona i Maputo i d’altres ciutats. Aquest informe i l’audiovisual que el complementa es poden consultar mitjançant els enllaços publicats en aquest apartat del web.

Avaluacio del Programa de cooperació Barcelona-Maputo 2013-2016.pdf

 

 

Documentació d'interés

Protocol d'Amistat i Cooperació Barcelona-Maputo 2007-2011.pdf

Protocol d'Amistat i Cooperació Barcelona-Maputo 2012-2016.pdf

Protocol d'Amistat i Cooperació Barcelona -Maputo 2017-2020.pdf

Protocol d'Amistat i Cooperació Barcelona-Maputo 2022-2025 (versió en català).pdf

Protocol d'Amistat i Cooperació Barcelona-Maputo 2022-2025 (versió en portuguès).pdf 

 

I

Audiovisual "Programa de Cooperació Barcelona-Maputo"