Eurocities

Departament: Programa Europa. Direcció de Relacions Internacionals

Persona de contacte: Marta Puchal

Definició

Xarxa de les grans ciutats europees creada l’any 1989 i que constitueix una plataforma per compartir idees, intercanviar experiències i elaborar respostes innovadores, en el marc d’una realitat i problemàtica comunes.

L’any 1986 les ciutats fundadores (Frankfurt, Lió, Milà, Rotterdam, Birmingham  i Barcelona) es van reunir a Rotterdam per discutir sobre la possibilitat de crear una xarxa de ciutats europees, i va ser a Barcelona, on, en una reunió l’any 1989, es va crear la xarxa Eurocities.

El funcionament d’Eurocities es basa en una doble estructura: d'una banda, el Comitè Executiu, un òrgan de caire polític format per dotze ciutats, i, de l’altra, un seguit de grups de treball i fòrums que aporten un enfocament temàtic específic. La presidència l'exerceix, durant dos anys, una ciutat membre.

La xarxa té 170 membres, entre ciutats de ple dret -130- i ciutats associades -40-, que representen 130 milions de ciutadanes i ciutadans de 35 països.

Objectius

  • Proporcionar una veu a les ciutats europees davant les institucions comunitàries per tal que les ciutats vegin reconegut el seu paper d’actors essencials en el procés de construcció europea.
  • Promoció d’intercanvis, cooperació tècnica i participació en projectes transnacionals.
  • Participació i organització de campanyes d’àmbit europeu.

Participació de Barcelona

Barcelona és sòcia fundadora d’Eurocities, juntament amb Birmingham, Frankfurt, Lió, Milà i Rotterdam. El 2012 va ser escollida membre del Comitè Executiu, per un període renovable de tres anys, i va ser-ne reelegida el 2015; anteriorment havia estat membre d’aquest comitè en els períodes compresos entre 1989-1996 i  2000-2003, i ha estat seu de la celebració de l’Assemblea General Anual dues vegades, el 1989 i el 2002, així com de diversos fòrums i grups de treball.  Diverses àrees de l'Ajuntament participen activament i regularment en diversos fòrums (Desenvolupament Econòmic; Afers Socials –la tercera tinent d’alcaldia Laia Ortiz és presidenta del fòrum d’Afers Socials des del 2016 -; Cultura;  Societat del Coneixement i Mobilitat) i grups de treball (Accés a les tecnologies; Accessibilitat-Barrier-free city for all;  Agenda Urbana;  City Branding  & Relacions Econòmiques Internacionals - Barcelona ostenta la vicepresidència junt amb Terrassa i Gant-;  Data; Educació; Emprenedoria i pimes -Barcelona ostenta la vicepresidència-; Envelliment actiu i saludable; Estàndards i interoperatibilitat; Habitatge –Barcelona és vicepresidenta-; Indústries creatives; Innovació; Migració i integració;  Qualitat de l’aire; Roma task force; Sensellarisme; Soroll i contaminació acústica.

Enllaços relacionats: