Acció mundial

Barcelona és la capital del municipalisme mundial

Les ciutats són, avui dia, peces fonamentals en el gran taulell mundial. Segons les Nacions Unides, el 50% de tota la població del món viu ja en nuclis urbans, i aquesta tendència no deixarà d’augmentar en els propers anys. Per això cal que la veu de les ciutats se senti amb força en els organismes multilaterals i supranacionals.

Barcelona ha tingut un paper rellevant en el reforçament del municipalisme a escala internacional. Com a conseqüència d’aquesta aposta, cal esmentar que les seus de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), la principal organització de ciutats en l'àmbit mundial, i de Metropolis, que aplega les grans conurbacions urbanes de més d’un milió d’habitants, són a la nostra ciutat.

Actualment, CGLU és la principal interlocutora de les ciutats i davant els organismes multilaterals, especialment les Nacions Unides.

Participació en associacions mundials de ciutats

Durant el darrer segle, les ciutats han sentit la necessitat d’unir-se, de defensar els seus interessos i augmentar la seva autonomia respecte als governs i les administracions superiors. Per atènyer aquests objectius, s’han anant creant associacions nacionals, regionals i mundials de ciutats.

Barcelona, com a capital del municipalisme mundial, és la seu de diverses organitzacions de ciutat. 

Des d’un punt de vista global i representatiu, cal parlar en primer lloc de la principal associació de ciutats del món: Ciutats i Governs Locals Units, que treballa en favor del reconeixement polític de la força de les ciutats com a motors de desenvolupament i progrés. Així mateix, duu a terme un treball tècnic a través de comissions i grups de treball.

D'altra banda, cal destacar també Metropolis, l’associació mundial de grans metròpolis, que és alhora la secció metropolitana de CGLU. La coordinació, la transferència d’experiències i la defensa dels interessos de les grans ciutats són els principals objectius d’aquesta associació.

Finalment podem parlar de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), que defensa la ciutat com a laboratori d’educació, en un sentit transversal, i ciutadania. 

 

Nacions Unides a Barcelona

Amb l’objectiu de reforçar el seu perfil internacional, Barcelona es posiciona com a seu d’organismes multilaterals, i, de forma prioritària amb el sistema de Nacions Unides. 

El recinte modernista de l’antic Hospital de Sant Pau de Barcelona acull les següents seus: 

Global Water Operators’ Partnership Alliance (GWOPA). Programa de Nacions Unides - Habitat Unides que aplega els operadors públics d’aigua amb l’objectiu de treballar per a l’accés públic i de qualitat a l’aigua i al sanejament.  

UN – Habitat City Resilience Profiling Programme (CRPP). El programa desenvolupa un enfocament integral i integrat de planificació i gestió urbanes per controlar la resistència de qualsevol ciutats als riscos plausibles. Rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona.  

Universitat de Nacions Unides sobre Globalització, Cultura i Mobilitat (UNU-GMC). Centra la seva recerca en la tesi en un món cada vegada més globalitzat, els contactes culturals i de mobilitat són factors freqüents i complicats quant a les identitats nacionals, regionals i locals. Al mateix temps, aquesta mobilitat és també el mitjà per impulsar la globalització. Rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

Organització Mundial de la Salut – Oficina per al Reforçament de Sistemes de Salut. L’oficina és responsable del suport tècnic de l'OMS en el finançament de sistemes de salut als Estats membres de la Regió Europea de l'OMS i contribueix al programa sobre la resposta dels sistemes de salut a malalties no transmissibles. A més de realitzar treballs analítics a nivell regional i nacional, l'Oficina ofereix cursos de capacitació.