Xangai

Ciutats i enllaços relacionats

País: Xina

Població: 24.152.200 (2015)

Superfície: 6.340,5 km2

Informació

El protocol d’agermanament entre Barcelona i Xangai es va formalitzar el 31 d’octubre de 2001. El 24 de juliol de 2006 es va signar una addenda, en què s'especificava els àmbits de col·laboració que es consideraven prioritaris. 

Els objectius d’aquest agermanament són intercanviar informació i col·laborar en temes d'interès mutu, especialment en desenvolupament econòmic, planificació urbanística, programes mediambientals, turisme, cultura i esports. 

Prèviament, l’any 1989, Xangai i Barcelona havien signat un memoràndum d’entesa, en el qual ja es detallaven molts dels camps que van ser objecte de col·laboració en el protocol d’agermanament. 

La col·laboració entre Barcelona i Xangai és contínua i fluida. L’any 2010 Barcelona va tenir presència a l'Expo de Xangai.

S’han intercanviat diverses visites de delegacions d’ambdues ciutats i es pot dir que la relació amb Xangai representa per a Barcelona una porta d’entrada a l'Àsia.

Enllaços relacionats: