Contra la covid19 més cooperació que mai

Mon, 25/05/2020 - 08:53

Imatge de Masum Ali a Pixabay

Redacció

El Consell Municipal de Cooperació Internacional s’adhereix al "Manifest Cooperació contra el coronavirus".

El Consell Municipal de Cooperació Internacional s’adhereix al "Manifest Cooperació contra el coronavirus".

 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional de Barcelona se suma a aquest Manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat en el que es demana que les administracions locals mantinguin el seu compromís humanitari i reforcin les seves polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional per eradicar la COVID19 i altres pandèmies que afecten el planeta.

El Manifest Cooperació contra el coronavirus és una iniciativa de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i dels Fons que la integren, entre ells el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que posa en valor la capacitat dels governs locals en la gestió de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi, mitjançant polítiques públiques que garanteixen l’accés públic a l’aigua i sanejament, la recollida i tractament de residus sòlids, la gestió i prevenció de riscos i desastres, o el desenvolupament econòmic local, entre d’altres.

La pandèmia és global i les seves conseqüències també seran globals. Afectarà no només la salut sinó que generarà una recessió econòmica global, i en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, el desproveïment, i la manca d’aliments i productes de primera necessitat en els països menys desenvolupats.

En aquest sentit, cal reconèixer i reforçar l’acció global dels governs locals impulsant polítiques de cooperació, amb els municipis d’altres països, que és vital perquè aquests puguin respondre als mateixos desafiaments globals.

Amb aquesta voluntat, des de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament, s’acompanya les entitats de cooperació i d’educació per a la  justícia global en l’adaptació dels seus projectes al nou escenari COVID19, flexibilitzant els terminis i facilitant els tràmits,  i gestionant la convocatòria de subvencions d’enguany. Paral·lelament s’ha llençat una crida a organitzacions especialitzades en acció humanitària, mèdica o relacionada amb salut, per donar resposta a l’emergència de la COVID19. En la vessant de cooperació directa, hem reforçat els llaços de cooperació existents amb ciutats d’arreu compartint les eines de gestió i control de la crisi i oferint el nostre ajut

Podeu consultar el text del “Manifest Cooperació contra el coronavirus” en l’arxiu adjunt.