LT TS: Traducció de documents <!-- --> <!---->     Deutsch   English   Français   Español   Català   <!-- --> Inici Text Documents Pàgines web Error d'execució: No es pot executar l'operació perquè no s'ha pogut establir connexió amb cap magatzem de TS. Traducció de documents (en format ASCII, RTF o HTML). Depenent de la càrrega del servidor de traducció, la traducció pot tardar des de 5 segons fins a 5 minuts. Un cop traduït, el document es pot baixar i desar. Direcció de traducció: function setDialects(translateForm) { if (translateForm.srcLangDialect && translateForm.tgtLangDialect) { updateDialects(translateForm); } } Català-Castellà Català-Anglès Castellà-Català Anglès-Català Àrea temàtica: Vocabulari general Vocabulari social general _Art i literatura _Ecologia, medi ambient _Economia i comerç _Dret _Institucions públiques i governamentals, relacions internacionals _Lleure i esports _Ciències socials Vocabulari tècnic general _Agricultura, ramaderia i pesca _Enginyeria civil _Informàtica _Electrotècnia _Enginyeria mecànica _Medicina _Mineria, indústria de primeres matèries _Ciències naturals i matemàtiques _Energia _Tecnologia, indústria i artesania _Telecomunicacions <!-- uncomment to use dialect setting Dialectes: var dialects = new Array(7); var dialectTexts = new Array(7); dialects[0] = "ENGLISH_EN_UK"; dialectTexts[0] = "EN_UK"; dialects[1] = "ENGLISH_EN_US"; dialectTexts[1] = "EN_US"; dialects[2] = "CATALAN_CA_STD"; dialectTexts[2] = "CA_STD"; dialects[3] = "CATALAN_CA_BAL"; dialectTexts[3] = "CA_BAL"; dialects[4] = "CATALAN_CA_VAL"; dialectTexts[4] = "CA_VAL"; dialects[5] = "PORTUGUESE_PT_BR"; dialectTexts[5] = "PT_BR"; dialects[6] = "PORTUGUESE_PT_EU"; dialectTexts[6] = "PT_EU"; /** Sets the possible dialects for the specified translation source language. */ function updateDialects(translateForm) { // the selected translation direction var transDir = translateForm.translationDirection.value; // the selected source language var pos = transDir.indexOf('-'); var sourceLang = transDir.substring(0, pos); // the selected target language var targetLang = transDir.substring(pos + 1); // remove old dialect settings translateForm.srcLangDialect.options.length = 0; translateForm.srcLangDialect.options[translateForm.srcLangDialect.options.length] = new Option("", "", true, true); translateForm.tgtLangDialect.options.length = 0; translateForm.tgtLangDialect.options[translateForm.tgtLangDialect.options.length] = new Option("", "", true, true); for (i = 0; i < dialects.length; i++) { // a supported dialect has the syntax _, e.g. ENGLISH_UK pos = dialects[i].indexOf('_'); var dialLang = dialects[i].substring(0, pos); // the dialect language var dialect = dialects[i].substring(pos + 1); // the dialect if (sourceLang == dialLang) { translateForm.srcLangDialect.options[translateForm.srcLangDialect.options.length] = new Option(dialectTexts[i], dialect, false, false); } if (targetLang == dialLang) { translateForm.tgtLangDialect.options[translateForm.tgtLangDialect.options.length] = new Option(dialectTexts[i], dialect, false, false); } } if (translateForm.srcLangDialect.options.length == 1) { // no dialects translateForm.srcLangDialect.disabled = true; } else { translateForm.srcLangDialect.disabled = false; } if (translateForm.tgtLangDialect.options.length == 1) { // no dialects translateForm.tgtLangDialect.disabled = true; } else { translateForm.tgtLangDialect.disabled = false; } } EN_UK EN_US CA_STD CA_BAL CA_VAL PT_BR PT_EU / EN_UK EN_US CA_STD CA_BAL CA_VAL PT_BR PT_EU --> Alternatives de traducció: function initShowAlternatives(translateForm) { if (translateForm.MARK_ALTERNATIVES && translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value == "1") { translateForm.showAlternatives.checked = true; } else { translateForm.showAlternatives.checked = false; } } function updateShowAlternatives(translateForm) { if (translateForm.MARK_ALTERNATIVES) { if (translateForm.showAlternatives.checked == true) { translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value = "1"; } else { translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value = "0"; } } } Document: Retorna el document traduït per correu electrònic var lastEmail = ''; function updateMailAddress() { if (document.translateDocForm.sendMail.checked == true) { document.translateDocForm.mailAddress.disabled = false; document.translateDocForm.mailAddress.readonly = false; document.translateDocForm.mailAddress.value = lastEmail; } else { document.translateDocForm.mailAddress.disabled = true; document.translateDocForm.mailAddress.readonly = true; lastEmail = document.translateDocForm.mailAddress.value; document.translateDocForm.mailAddress.value = ''; } } updateMailAddress(); initShowAlternatives(document.translateDocForm); if (document.translateDocForm.srcLangDialect && document.translateDocForm.tgtLangDialect) { updateDialects(document.translateDocForm); }

23/03/2023 - 12:18

LT TS: Traducció de documents

    Deutsch   English   Français   Español   Català  
Error d'execució:
  • No es pot executar l'operació perquè no s'ha pogut establir connexió amb cap magatzem de TS.
Traducció de documents (en format ASCII, RTF o HTML). Depenent de la càrrega del servidor de traducció, la traducció pot tardar des de 5 segons fins a 5 minuts. Un cop traduït, el document es pot baixar i desar.
Direcció de traducció:
Àrea temàtica:
Alternatives de traducció:
Document:
Retorna el document traduït per correu electrònic

LT TS: Traducció de documents
<!– –>

<!–

–>

<!–

–>

 

 

Deutsch

 

English

 

Français

 

Español

 

Català

 

Error d’execució:

  • No es pot executar l’operació perquè no s’ha pogut establir connexió amb cap magatzem de TS.

Traducció de documents (en format ASCII, RTF o HTML). Depenent de la càrrega del servidor de traducció, la traducció pot tardar des de 5 segons fins a 5 minuts. Un cop traduït, el document es pot baixar i desar.

<!– uncomment to use dialect setting

–>
Direcció de traducció:

function setDialects(translateForm) {
if (translateForm.srcLangDialect && translateForm.tgtLangDialect) {
updateDialects(translateForm);
}
}

Català-Castellà

Català-Anglès

Castellà-Català

Anglès-Català

Àrea temàtica:

Vocabulari general

Vocabulari social general

_Art i literatura

_Ecologia, medi ambient

_Economia i comerç

_Dret

_Institucions públiques i governamentals, relacions internacionals

_Lleure i esports

_Ciències socials

Vocabulari tècnic general

_Agricultura, ramaderia i pesca

_Enginyeria civil

_Informàtica

_Electrotècnia

_Enginyeria mecànica

_Medicina

_Mineria, indústria de primeres matèries

_Ciències naturals i matemàtiques

_Energia

_Tecnologia, indústria i artesania

_Telecomunicacions

Dialectes:

var dialects = new Array(7);
var dialectTexts = new Array(7);

dialects[0] = “ENGLISH_EN_UK”;
dialectTexts[0] = “EN_UK”;

dialects[1] = “ENGLISH_EN_US”;
dialectTexts[1] = “EN_US”;

dialects[2] = “CATALAN_CA_STD”;
dialectTexts[2] = “CA_STD”;

dialects[3] = “CATALAN_CA_BAL”;
dialectTexts[3] = “CA_BAL”;

dialects[4] = “CATALAN_CA_VAL”;
dialectTexts[4] = “CA_VAL”;

dialects[5] = “PORTUGUESE_PT_BR”;
dialectTexts[5] = “PT_BR”;

dialects[6] = “PORTUGUESE_PT_EU”;
dialectTexts[6] = “PT_EU”;

/** Sets the possible dialects for the specified translation source language. */
function updateDialects(translateForm) {
// the selected translation direction
var transDir = translateForm.translationDirection.value;
// the selected source language
var pos = transDir.indexOf(‘-‘);
var sourceLang = transDir.substring(0, pos);
// the selected target language
var targetLang = transDir.substring(pos + 1);

// remove old dialect settings
translateForm.srcLangDialect.options.length = 0;
translateForm.srcLangDialect.options[translateForm.srcLangDialect.options.length] = new Option(“”, “”, true, true);
translateForm.tgtLangDialect.options.length = 0;
translateForm.tgtLangDialect.options[translateForm.tgtLangDialect.options.length] = new Option(“”, “”, true, true);
for (i = 0; i < dialects.length; i++) {
// a supported dialect has the syntax _, e.g. ENGLISH_UK
pos = dialects[i].indexOf(‘_’);

var dialLang = dialects[i].substring(0, pos); // the dialect language
var dialect = dialects[i].substring(pos + 1); // the dialect
if (sourceLang == dialLang) {
translateForm.srcLangDialect.options[translateForm.srcLangDialect.options.length] = new Option(dialectTexts[i], dialect, false, false);
}
if (targetLang == dialLang) {
translateForm.tgtLangDialect.options[translateForm.tgtLangDialect.options.length] = new Option(dialectTexts[i], dialect, false, false);
}
}
if (translateForm.srcLangDialect.options.length == 1) {
// no dialects
translateForm.srcLangDialect.disabled = true;
} else {
translateForm.srcLangDialect.disabled = false;
}
if (translateForm.tgtLangDialect.options.length == 1) {
// no dialects
translateForm.tgtLangDialect.disabled = true;
} else {
translateForm.tgtLangDialect.disabled = false;
}
}

EN_UK

EN_US

CA_STD

CA_BAL

CA_VAL

PT_BR

PT_EU
/

EN_UK

EN_US

CA_STD

CA_BAL

CA_VAL

PT_BR

PT_EU

Alternatives de traducció:

function initShowAlternatives(translateForm) {
if (translateForm.MARK_ALTERNATIVES && translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value == “1”) {
translateForm.showAlternatives.checked = true;
} else {
translateForm.showAlternatives.checked = false;
}
}

function updateShowAlternatives(translateForm) {
if (translateForm.MARK_ALTERNATIVES) {
if (translateForm.showAlternatives.checked == true) {
translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value = “1”;
} else {
translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value = “0”;
}
}
}

Document:

Retorna el document traduït per correu electrònic

var lastEmail = ”;

function updateMailAddress() {
if (document.translateDocForm.sendMail.checked == true) {
document.translateDocForm.mailAddress.disabled = false;
document.translateDocForm.mailAddress.readonly = false;
document.translateDocForm.mailAddress.value = lastEmail;
}
else {
document.translateDocForm.mailAddress.disabled = true;
document.translateDocForm.mailAddress.readonly = true;
lastEmail = document.translateDocForm.mailAddress.value;
document.translateDocForm.mailAddress.value = ”;
}
}

updateMailAddress();

initShowAlternatives(document.translateDocForm);
if (document.translateDocForm.srcLangDialect && document.translateDocForm.tgtLangDialect) {
updateDialects(document.translateDocForm);
}