Préstec interbibliotecari i obtenció de documents

Els objectius del servei són els següents:

Per al personal de l’Ajuntament: localitzar i obtenir qualsevol document, original o còpia, que necessiti per a la tasca laboral a l’Ajuntament de Barcelona i que no estigui dins el fons del SEDAC o de les biblioteques departamentals.

Per a les biblioteques: préstec i obtenció de documents dels fons del SEDAC i de les biblioteques departamentals a qualsevol biblioteca nacional o estrangera. Per poder utilitzar aquest servei, han de donar-se d’alta prèviament al BCNexplor@ emplenant el formulari d'alta d'usuari/ària.

Les biblioteques que participen al Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC), poden fer servir també el formulari del CCUC.

La prestació del servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents està sotmesa a la normativa legal de dret de la propietat intel·lectual i a les condicions del préstec del SEDAC i dels centres subministradors.

Els terminis per a la recepció i l'entrega dels documents provinents de l’exterior a l’Ajuntament depenen del centre subministrador i s’informarà els usuaris en cada cas. En canvi, quan el centre prestatari és el SEDAC, la durada del préstec és de 30 dies i el nombre màxim de documents prestats és de tres.