Us donem la benvinguda al portal de
Transparència de l’Ajuntament de Barcelona

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació per facilitar el control de l’acció municipal.

Els àmbits de la transparència municipal

Per facilitar la localització de la informació, l’hem classificat per temàtiques:

 

La informació institucional
i organitzativa

Òrgans de govern municipals
Organització i funcions
El sector públic municipal
Dades dels alts càrrecs
Personal municipal

 

L’acció de Govern

Sessions dels òrgans de govern
Acords i actes
Polítiques municipals

 

La Gestió Econòmica
i Administrativa

Gestió pressupostària i financera
Contractació pública
Subvencions
Transferències i encàrrecs de gestió
Convenis
Gestió del patrimoni

 

La Informació de rellevància Jurídica i Documental

Normativa
Reglaments
Decrets
Directrius, instruccions i circulars
Resolucions de sentències judicials
Informes jurídics
Gestió documental

 

La participació i la relació
amb la ciutadania

Participació
Canals de comunicació ciutadana
Tràmits
Registre d'enquestes

 

L’ Urbanisme i l'ecologia

Plans urbanístics
Informació urbanística
Informes d'impacte ambiental

 

Marc d'integritat,
i bon govern

Bústia ètica i de bon govern
Codi ètic i de conducta
Comitè d’Ètica
Informes d’avaluació sobre la transparència a l’Ajuntament.

 

El Dret d’accés a la
informació pública

No disposem de la informació que cerqueu?
Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una petició a l'Ajuntament perquè us la faci arribar.

 

Ajudeu-nos a millorar!

Si no trobeu al portal alguna informació general en matèria de transparència que cregueu que seria útil publicar, o hi heu trobat alguna incidència, ens podeu enviar els vostres suggeriments a través d’aquest enllaç.
Per a peticions d’informació més específica, podeu exercir el vostre dret d’accés a la informació pública.