#BCNvsOdi

La ciutat de Barcelona és una ciutat compromesa amb la igualtat entre les persones. Les mostres d’odi per raó d’origen, orientació sexual, creences, o qualsevol altre aspecte, amaguen sovint un rebuig a la diferència i al respecte de l’altre, discriminació que cal combatre i eradicar de la nostra societat. Aquestes mostres es manifesten tant al carrer, a l’espai públic, com a internet, a les xarxes socials.

Des de l’Ajuntament de Barcelona treballem per combatre el discurs de l’odi i la discriminació a través d’accions concretes com celebracions d’actes i jornades de divulgació i sensibilització, elaboració de materials i recursos adreçats a la ciutadania, o realització de formacions diverses.

Amb aquest espai, des de l’Ajuntament pretenem oferir un lloc on mantenir-se informat de tot allò que es fa, participant a través dels diverses accions i espais de formació que s’organitzen, i on poder també denunciar totes aquelles situacions d’odi viscudes o conegudes.

Comencem!

Monstra'n més