Autopréstec

El desembre de 2012 va obrir les portes la Biblioteca Camp de l'Arpa-Caterina Albert, la primera biblioteca pública de la ciutat amb servei d'autopréstec. D'aleshores ençà diverses biblioteques han anat incorporant aquesta eina que modernitza i agilitza el servei de préstec.

Amb la implementació de la tecnologia RFID, s'inicia el desplegament de màquines d'autopréstec a les Biblioteques de Barcelona. A partir d'ara totes les biblioteques que s'inaugurin disposaran d'aquest servei.

Aquest servei permet la millora del servei de préstec, ja que facilita l'autonomia dels usuaris amb un sistema segur, compacte i fiable. Des de les màquines d'autopréstec els mateixos usuaris fan la gestió del préstec i del retorn dels documents.

El servei d'autopréstec permet a l'usuari:

Endur-se documents en préstec i retornar-los
Consultar l'estat del seu compte
Renovar els préstecs
Recollir les seves reserves de documents directament a la prestatgeria de reserves

La identificació per radiofreqüència o RFID (de l'anglès Radio Frequency Identification) és una tecnologia que permet transmetre dades sense fils, a través d'ones de ràdio. Així, els xips i els lectors RFID substitueixen les tecnologies de codis de barres i permeten d'endur-se o retornar diversos documents al mateix temps en una única operació. Els dispostius, de funcionament senzill, disposen de pantalles tàctils que indiquen els passos que cal seguir en les diferents transaccions que s'hi poden fer. A més, al final de cada procés imprimeixen un rebut amb el resum de les operacions fetes.

Biblioteques de Barcelona que disposen d'aquest servei:

Biblioteca Francesca Bonnemasion
Biblioteca Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles
Biblioteca Joan Miró
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
Biblioteca Sant  Antoni – Joan Oliver
Biblioteca Vapor Vell
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
Biblioteca Montserrat Abelló
Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall
Biblioteca Jaume Fuster
Biblioteca Vila de Gràcia
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert
Biblioteca El Clot-Josep Benet
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz