Connectar-se a Internet

Per tal de potenciar l'accés a les TIC, les biblioteques de Barcelona posen a disposició dels usuaris els recursos dels Espais Multimèdia, Internet i connexió Wi-Fi.

  • Amb el teu dispositiu

Totes les biblioteques de Barcelona disposen de servei Wi-Fi. Amb aquest servei qualsevol persona amb carnet de biblioteques i un dispositiu mòbil (ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon mòbil de 3a generació, portàtil MAC, etc.) pot connectar-se a Internet.

Per fer ús del servei és necessari que la persona usuària tingui una targeta de xarxa correctament configurada i que disposi del carnet de biblioteques, ja que el número i el PIN serviran com a validació per entrar a la xarxa.

  • Amb ordinadors de la biblioteca

Totes les biblioteques de Barcelona ofereixen ordinadors amb accés gratuït a Internet. Per reservar-los, només cal que la persona usuària tingui el carnet de biblioteques. La reserva es guarda fins a 10 minuts després de l'hora d'inici, i passat aquest temps, la sessió reservada caduca i s'allibera el terminal.

Les biblioteques disposen dels ordinadors del servei d'Internet i +, amb sessions de 30 i 60 minuts, i algunes, també ofereixen el servei dels Espais Multimèdia, amb sessions de 60 minuts.

Els usuaris tenen 20 sessions d'Internet al mes i 32 d'Espais Multimèdia; cada cop que s'utilitzi un dels ordinadors es descomptarà una sessió. Les sessions s'inicien a l'hora en punt i el sistema avisa la persona usuària quan falten pocs minuts per acabar.

També hi ha ordinadors, de 10 minuts, que no cal reservar i que no descompten sessions.