Proposta de dies festius de lliure disposició pel curs 2019-2020

La Comissió Permanent del CEMB, en la seva reunió ordinària del dia 11 d’abril de 2019, ha aprovat la següent:

PROPOSTA DE DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ PEL CURS 2019-2020
1r trimestre: dilluns 4/11/2019
2n trimestre: 24/2/2020, Dilluns de Carnaval.
3r trimestre: divendres 29/5/2020

Cosa que certifico als efectes oportuns.

Barcelona, 12 d’abril de 2019

Albert Pérez i Núñez
Consell Escolar Municipal de Barcelona
Secretari

Compartiu aquest contingut