Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones

Des de l'any 2002 l'Ajuntament de Barcelona impulsa l'Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, com una estratègia de col·laboració amb la societat civil i la ciutadania en seu conjunt per fer front de forma més eficaç a la violència masclista. Per mitjà de la signatura d'aquest Acord Ciutadà, l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb les institucions, associacions i persones a títol individual que s'adhereixin, es comprometen a col·laborar en l'eradicació de qualsevol forma de violència vers les dones. L'Acord va néixer el 21 de novembre de 2002 i forma part del compromís d'execució del Pla Operatiu contra la violència vers les dones 2001-2004, sorgit de les recomanacions del I Congrés de les Dones de Barcelona (1999) i impulsat pel Consell de les Dones de Barcelona.

A què compromet l'Acord

  • A fer públic i explicitar el compromís per una Barcelona lliure de qualsevol tipus de violència vers les dones.
  • A contribuir a prevenir la violència masclista, mitjançant accions d'informació, sensibilització i prevenció.

Què suposa l'Acord

L'Ajuntament de Barcelona posa a l'abast de les entitats adherides una oferta d'activitats de sensibilització i prevenció, com xerrades, sessions audiovisuals i tallers, que poden sol·licitar de forma gratuïta.

Any rere any, l'Acord Ciutadà es ratifica en l'acte institucional de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la violència vers les dones.

Com adherir-se

Es pot tramitar la sol·licitud d'adhesió a l'Acord mitjançant el formulari adjunt.

Més informació