• Inici
  • / Estudis tècnics per a la connexió dels dos tramvies

Estudis tècnics per a la connexió dels dos tramvies

El mes de setembre de 2015, l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va encarregar els estudis previs que han permès obtenir l’anàlisi de les alternatives de connexió de les dues xarxes actuals i les implicacions que comportaria des del punt de vista social, econòmic i ambiental. L’encàrrec ha respost a la voluntat del Govern municipal de dur a terme un procés tècnic impecable i transparent per comptar amb la màxima informació possible dels requeriments que té a tots els nivells la implantació d’una infraestructura d’aquestes característiques a la ciutat. Durant els darrers mesos els equips tècnics de l’Ajuntament de Barcelona han treballat en estreta col·laboració amb diversos equips (BIMSA, Barcelona Regional, ATM, etc.) i consultors externs per realitzar una anàlisi en profunditat sobre aquest projecte. En total, hi han participat més de 50 professionals.

Paral·lelament, el passat 1 de març, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat van signar el protocol de col·laboració per impulsar la connexió de les dues xarxes de tramvia, que estableix que l’Ajuntament determinarà el traçat de la unió del Trambaix i del Trambesòs en base als presents estudis que ja podeu consultar.

Documentació i enllaços: