Música als parcs

Cicle de concerts "Música als parcs"

Cada any els espais verds de la ciutat s'omplen de música gràcies al tradicional festival "Música als parcs". Aquest cicle de concerts estiuencs va néixer fa més de quinze anys amb l’objectiu d’acostar la música de qualitat a tots els públics i fomentar la presència dels joves intèrprets. Alhora, pretén potenciar les possibilitats dels parcs com a espais de convivència i lleure també durant els capvespres i nits d'estiu.

Aquest certamen de concerts d'estiu gratuïts als jardins i parcs de la ciutat inclou diferents estils de música, com clàssica i jazz, entre altres.  El cicle s'inicia amb un concert d'obertura al mes de juny amb un concert singular, i ofereix concerts cada setmana fins a finals d'agost, quan un concert de cloenda tanca el certamen.

Està organitzat per l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració dels districtes i altres entitats municipals. A l'edició 2016 hi van haver més de dotze mil assistents al cicle, als 47 concerts gratuïts a 27 espais verds de la ciutat. Com a principal novetat van destcar les visites prèvies als concerts a diversos parcs, activitat que ha permès que més de dues-centes persones descobrissin aquests espais singulars.


Convocatòria de selecció de joves intèrprets de clàssica i jazz per al cicle “Música als Parcs 2017”

La selecció de músics per alguns dels concerts del cicle es fa entre joves formacions musicals i solistes, a càrrec d'un jurat especialment designat per fer-ne la millor tria. Així que si ets músic, estudiant o professional, participa-hi!

Bases de la convocatòria

La convocatòria és oberta a qualsevol tipus de formació fins a un màxim de 4 músics, des de solistes i fins a quartets. Els aspirants poden ser cantants o intèrprets de qualsevol instrument.

Tots els músics han de ser majors de 16 anys i menors de 35 anys en el període de durada del cicle (nascuts entre l'1 de juny de 1982 i l'1 de juny de 2001). En el cas de músics procedents de fora de la Comunitat Europea cal que disposeu de NIE i permís de treball vigent.

La selecció anirà a càrrec d'un jurat qualificat, la composició del qual es farà pública properament.

La tria serà d’un màxim de 18 formacions, entre clàssica i jazz, que realitzaran 2 concerts cadascun, en les dates que es proposaran als seleccionats. Els concerts se celebraran de dilluns a divendres durant els mesos de juny, juliol i agost als parcs i jardins de Barcelona.

L'organització no aportarà cap mena de sistema de so, amplificació ni instrument, llevat de piano en el cas que així s'indiqui.A cada escenari hi haurà presa de corrent disponible.

La remuneració establerta a percebre és de 200 € per concert per a solistes i de 140 € per intèrpret i concert per a formacions fins a quartets.

Documentació a presentar:

1. Un full de presentació on hi feu constar de manera clara la següent informació: nom de l'artista / formació, les dades de contacte del responsable de l'artista/formació (nom, adreça, correu electrònic, telèfons de contacte) i la relació ordenada de documents que aporteu, incloent el nom i l'autor de cadascuna de les 3 peces de l'enregistrament.

2. El currículum de l'artista/formació i de cadascun dels músics que la componen i que duran a terme les actuacions.

3. Còpia del DNI / NIE / Passaport de cadascun dels músics

4. El repertori que s’interpretarà, en directe, serà d’una hora de durada i sense intermedi.

5. Enregistrament, en format digital d'almenys 10 minuts de durada i en vídeo exclusivament, amb un mínim de 3 peces del repertori interpretades per la mateixa formació que es presenta, sense variació dels seus components.

La proposta serà vàlida només si es presenta tota la documentació requerida

Data límit de presentació:
Divendres 28 d’abril de 2017 (fins a  les 14.00 hores).

On?:
Presencialment o per correu ordinari a qualsevol registre municipal
O per correu electrònic a musicaparcs@bcn.cat

Resultat de  la selecció:
Divendres 19 de maig de 2017

Informació:
Per a qualsevol aclariment i informació complementària podeu contactar amb nosaltres a musicaparcs@bcn.cat

Documentació: